Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)

Az INVENTURE Zrt. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával „Az Inventure Zrt. ZalaZone járműiparitesztpálya-projekthez kapcsolódó szolgáltatásnyújtásához, illetve további külpiaci”tárgyában vezet projektet az Piacvezérelt kutatás-fejleszési és innovációsprojektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati kiírás keretében. Ennek folyamatáról, illetve státuszáról folyamatosan tájékozódhat oldalunkon.

A kedvezményezett neve – INVENTURE Zrt.
A projekt címe - Az Inventure Zrt. ZalaZone járműipari tesztpálya-projekthez kapcsolódó szolgáltatásnyújtásához, illetve további külpiaci növekedéséhez szükséges technológia fejlesztése
A szerződött projekt összege - 235 005 803 Ft
A szerződött támogatás összege – 150 953 756 Ft
A támogatás mértéke (%-ban) – 64,23 %
A projekt kezdésének dátuma – 2020.12.30.
A projekt befejezési dátuma – 2023.12.29.
A projekt azonosító száma – 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00140

A projekt tartalmának bemutatása

A 1677/2018. (XII. 13.) számú Kormányhatározat további forrásokat biztosít a kiemelt, stratégiai fontosságú zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpálya- projekt számára. A tesztpálya egyes részeit, amely elsősorban az autonóm és elektromos járművek járműipari és kommunikációs tesztelésére fókuszál folyamatosan adják át a nemzetközi járműipari gyártók (OEM) és beszállítóik (TIER) számára. Alapvető és a Kormányhatározatban is megjelenő cél, hogy a tesztpálya piaci működése megvalósuljon, a lehető legtöbb magyar, magas hozzáadott értéket előállító KKV közreműködésével. Az Inventure Zrt. magyar tulajdonú KKV-ként a világ több mint 70 országába értékesíti FMS Gateway termékét, amely egy olyan utólagosan járművekbe szerelhető adatkommunikációs protokoll konverter eszköz, amely gyártófüggetlenül képes a csatlakoztatott jármű CAN busz adathálózatáról adatot kinyerni. Az eszköz járműspecifikus, nem szabványos jelből, szabványos adatot állít elő az Inventure CAN busz alapú kommunikációs protokoll adatbázisának segítségével. Az így kinyert adatot -a termék elsődleges vevőit jelentő, döntően nemzetközi telematikai szolgáltatók- saját rendszereikben feldolgozzák és ügyfeleik számára nyújtott szolgáltatásaikban (car data enabled connected car services) felhasználják. A járművekből kinyerhető adatok iránti igény robbanásszerűén nő, köszönhetően olyan trendeknek, mint a részlegesen autonóm és elektromos járművek egyre nagyobb térnyerése, a járműves adatokra épülő szolgáltatások egyre szélesebb körben elérhetővé válása, vagy az IoT telematics. A trendek hatása, hogy a klasszikus telematikai vevők mellett rendszerintegrátor és ICT cégek is megjelentek az Inventure ügyfelei között. Az adatéhség azonban egyre fokozódik. Míg a korábbi években még a nagyobb telematikai szolgáltatók is csak 5-6 főbb adatot (pl.: fogyasztás, megtett út, tüzelőanyag szint stb.) használtak az Inventure FMS Gateway által biztosított FMS adatszettből, addigra ma szinte mind a kb. 20 szabvány szerinti adatot felhasználják az ügyfeleik számára nyújtott szolgáltatásaik során. A nemzetközi piacon, ahol a szakmában az Inventure ismert és elismert szereplő egyre több olyan cég jelenik meg, amely csak egy-egy jól meghatározott járműves adatkörre építi fel teljes szolgáltatását (pl.: elektromos autók akkutöltöttsége, visszatöltés hatékonysága vagy üzemeltetés biztonsággal kapcsolatos adatok), amely adatok sokszor messze meghaladják az FMS szabvány kereteit. Az Inventure jelenleg már több mint 1000 különböző járműtípus kapcsán biztosítja az FMS szabványnak megfelelő adatkimenetet CAN busz alapú kommunikációs protokoll adatbázisának segítségével, melynek fizikai megjelenése az Inventure FMS Gateway eszköz.A fejlesztési projekt célja többes. Egyrészt a ZalaZONE-on magas hozzáadott értékű, valós idejű járműves távoli mérési szolgáltatás elindításához szükséges technológiai alapok megteremtése beágyazott harver és szoftverfejlesztéssel, illetve szerver oldali fejlesztések elvégzésével. Másrészt az Inventure CAN busz alapú kommunikációs protokoll adatbázisának célirányos bővítése elektromos, hibrid és speciális járművekkel.Fentiek érdekében a projekt során mérő eszközöket szerzünk be és fejlesztünk, beágyazott hardver és szoftverfejlesztést végzünk, adatbázis konszolidációs feladatokat látunk el, illetve járműves méréseket végzünk.